Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Taniec


JOANNA ZWOLEŃSKA

TAŃCE INTEGRACYJNE I KOROWODOWE

30 – 31 maja 2009
Dom Kultury “Forma”, ul. Żuławskiego 4/6
Sobota i niedziela w godz. 10.00 – 17.00


To warsztat nauki tańców, które mogą przydać się na każdą okazję:

  • zabawy szkolne i karnawałowe
  • towarzyskie spotkania i festyny
  • prezentacje na scenie
  • urozmaicenie zajęć lekcyjnych.

Celem tych tańców jest taneczna zabawa, która integruje grupę, pozwala jej uczestnikom poznać się i akceptować ich różnorodność, uczy współpracy, kultury bycia w zespole, radości ze wspólnego działania. Daje również szansę na samoprezentację w atmosferze bezpieczeństwa i zachęca to twórczego działania.

W programie warsztatu:

nauka około 25-28 układów tanecznych korowodów, tańców w kręgu, spirali, tańców w częstą zmianą partnerów do muzyki ludowej i popularnej.


Prowadzi: JOANNA ZWOLEŃSKA z Ośrodka KINED, pedagog, choreoterapeuta, instruktorka Tańców w Kręgu według programu Fundacji Findhorn (Szkocja), instruktorka Sacred Dance według autorskiego programu Gabrieli Wosien (Niemcy), instruktorka Improwizacji ruchu, mowy i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka Eksperymentalnego teatru tańca (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka i terapeutka Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Stosowanej (Dotyk dla Zdrowia) i Arteterapii,terapeutka Polarity i Samoświadomości ciała (na podstawie metody M. Feldenkraisa i M. Buscha), uczennica dr Gabrieli Wosien, Lynn Frances i Richarda Bryant-Jefferies'a, oraz Anny Barton, Laury Shannon, Petera Vallance'a, Ulli Bixa związanych z Findforn Foundation i Kiriakosa Chamalidisa, Henryego Koningsa, dr Detlefa Kapperta, dr Danuty Koziełło, dr Judy, dr Katherine Studd, uczennica wybitnych kinezjologów, założycieli Educational Kinesiology Foundation USA: Carli Hannaford i Paula Dennisona oraz Mentorów na Polskę z ramienia Fundacji: Pauli Oleskiej i Swetłany Masgutowej a także instruktorki i terapeutki Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity APTA - Andrei Axt. Posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia jednego ze specjalistycznych kursów Kinezjologii Edukacyjnej - Wizualne Kręgi.

Cena dwudniowego warsztatu: 240 zł (w cenie warsztatu: płyta z melodiami do wszystkich tańców prezentowanych w czasie spotkania).

INFORMACJE I ZAPISY NA WARSZTATY
Ośrodek Twórczy "Muzyka Duszy"
Barbara Zieleńska, 605 846 872 lub mailem
kontaktOśrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional