Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Taniec


warsztat Tańców w Kręgu

Święto Beltaine z Lynn Frances

warsztat Tańców w Kręgu
23 – 25 kwietnia 2010
piątek, w godz. 18.00 – 21.00
sobota i niedziela, w godz. 11.00 - 17.00
Warszawa

 

Zapraszamy na warsztat Tańców w Kręgu „Celtyckie święto Beltaine” (nie będą to jednak starożytne tańce celtyckie, bo takie się nie przechowały), w czasie którego będziemy uczyć się różnych tańców europejskich, odpowiadających klimatem i energią czasowi święta Beltaine: czasowi, gdy króluje słońce i jego ciepłe promienie.

Obrzędy celtyckiego święta Beltaine odprawiano niegdyś po to, by dały ludziom witalność, a ziemi uprawnej żyzność. To święto przypomina nam o tym, że zarówno w życiu każdego z nas, jak i w życiu społeczności potrzebujemy równowagi między pierwiastkiem kobiecym i męskim. Beltaine to czas, aby oddać cześć tej fundamentalnej dwoistości i by się nią cieszyć, czas, by dostrzec i wspomóc płodność Ziemi. To także szansa, by powiązać energię wzrastania i rozwoju z własnym życiem. Dzięki tańcom w kręgu z różnych stron świata wejdziemy głębiej w różne aspekty tego święta i będziemy wspólnie radować się nadejściem lata.

LYNN FRANCES

uczy tańców w kręgu od 1983 roku, jest więc jednym z najbardziej doświadczonych nauczycieli tego rodzaju tańców. Wywarły one istotny wpływ na jej rozwój osobisty. Podczas zajęć tworzy serdeczną i życzliwą atmosferę, dzięki której uczestnicy nie tylko się uczą, ale także doskonale bawią. Pracowała z ludźmi w wielu krajach i jest znana jako instruktorka, przy której wszyscy czują się swobodnie, i która w kreatywny sposób wiąże taniec z badaniem różnych aspektów życia. Wielokrotnie prowadziła zajęcia w Polsce i ogromnie się cieszy, że znów może tu wrócić.

Uczestnicy mogą zakupić płytę z nagraną muzyką do wszystkich tańców u prowadzącej. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie.
Warsztat zaliczamy osobom chcącym ukończyć kurs instruktorski Tańców w Kręgu.

dla: Barbara Zieleńska, ul. Baleya 4 m. 58, 02-132 Warszawa (koniecznie z adnotacją „Beltaine”)

Uwaga:
Druga sprawa: w razie wycofania się uczestnika począwszy od 1 kwietnia nie zwracamy wpłat.

Informacje i zapisy:

Barbara Zieleńska, zielenska@gmail.com, 605 846 872Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional