Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Tańce w Kręgu

taniec w kregu warsztaty dla kobiet

PLECIE SIĘ KWIECIE...

majowy warsztat Tańców w Kręgu

17 - 18 maja,

godz. 11.00 - 17.00

Warszawa, DK "Forma" ul. Żuławskiego 4/6

Tematem warsztatu będzie splatanie i rozplatanie, wianki, wieńce, tańce kwietne i kobiece. Zapraszamy kobiety, którym chciałyby zatańczyć wiosną w przyjaznym kręgu. W ramach warsztatu przewidujemy naukę 13 tańców. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie Tańców w Kręgu.

sypiańska hannaProwadzenie Hanna Sypiańska, dyplomowana nauczycielka Techniki Alexandra, absolwentka The Constructive Teaching Centre w Londynie, członkini Brytyjskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Techniki Alexandra, instruktorka improwizacji tańca i symboliki ciała, nauczycielka Tańców w kręgu (jej nauczyciele to Laura Shannon, Lynn Frances i Michael Gabriel z Open Dance Center w Londynie). Od 1997 roku prowadzi cotygodniowe zajęcia Tańców w Kręgu.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA do 18 kwietnia 2008
Barbara Zieleńska, 605 846 872Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional