Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Taniec Antycznej Grecji

grecka muzyka i taniec

MUZYKA I TANIEC ANTYCZNEJ GRECJI

warsztat wokalno-taneczny

MUZYKA ANTYCZNEJ GRECJI jako jedyna z czasów starożytnych przetrwała w nielicznych ocalałych zapisach do naszych czasów. Muzyka była osnową życia sakralnego i świeckiego starożytnych Greków. Do dziś rozszyfrowano i opisano 61 zabytków muzycznych z muzyką wokalną i instrumentalną tamtego okresu, obejmującego okres od V wieku p. n. e. aż do II wieku n. e.

Dziedzictwo Greków i Rzymian zostało bardzo dokładnie spenetrowane we wszystkich dziedzinach sztuki i nauki. Poza jedną. Nie wiemy nic o warstwie brzmieniowej tamtej kultury. Kultury, w której poezja i modlitwa była zawsze śpiewane. A teatr rozbrzmiewał muzyką i śpiewem jak dzisiejsza opera. Dramaturg musiał być kompozytorem swoich dzieł. Równolegle z igrzyskami sportowymi odbywały się olimpiady muzyczne, na zwieńczenie których, zwycięskim kompozytorom i wirtuozom stawiano pomniki.

Naszym zamysłem jest przybliżenie uczestnikom tych wątków Antyku, które pozwolą im dotknąć własnym głosem i ciałem źródeł  kultury europejskiej, tego co 2500 lat temu tworzyło kolebkę naszej cywilizacji.  W programie warsztatów praca z rytmem, głosem, pieśnią i tańcem, prezentacja materiałów źródłowych (ikonografii i zabytków muzycznych), opowieści o sposobach i możliwościach wykorzystywania tych materiałów w praktyce tanecznej, teatralnej i muzycznej.

RYTM

Warsztaty obejmują pracę z rytmem z naciskiem na rytmy nieregularne – bazowe dla realizacji tekstów i muzyki Antyku. Będzie to realizowane poprzez krok, uderzenia dłoni i głos a także poprzez zrytmizowany gest. Praca prowadzi od prostych ćwiczeń indywidualnych i grupowych do rozbudowanych form rytmicznych również z możliwością użycia oryginalnych tekstów z dramatów i z pieśni greckich

GŁOS

Praca z głosem służy otworzeniu i rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników poprzez: podstawowe ćwiczenia oddechowe, uruchomienie i opanowanie oddechu przeponowego, umiejętność operowania rezonatorami i barwami głosu, budowanie prostych i złożonych współbrzmień harmonicznych. PIEŚŃ Praca nad pieśnią grecką polega na nauce czytania w transkrypcji łacińskiej rytmizowanego według reguł oryginalnego tekstu pieśni lub fragmentu chóru greckiego dramatu. Melodia jest nakładana na opracowane już przez uczestników struktury rytmiczne tekstu. Następnie jest wprowadzany krok i gest związany ściśle z rytmem i melodią pieśni.

TANIEC

Praca z tańcem jest rezultatem wieloletnich studiów nad ikonografią antyczną, nad rysunkami przedstawionymi na ceramice, płaskorzeźbach i na mozaikach antycznych. Naszą podstawową zasadą jednak jest nieustanne potwierdzanie prawdopodobieństwa ruchu zatrzymanego na wazach i płaskorzeźbach we własnym ciele. Na tej podstawie powstała także struktura treningu fizycznego stworzonego przez Dorotę Porowską i Elżbietę Rojek oraz szereg układów choreograficznych inspirowanych głęboko sztuką Antyku - choreografie satyrowe, lamentacyjne, kobiece, wojenne, komediowe i menadyczne. W czasie dwudniowego warsztatu zaproponujemy dwa tańce.


Informacja o prowadzących

ELINA TONEVA

tonevaUrodzona w Sofii. Od najmłodszych lat interesowała się tradycyjnym folklorem bułgarskim, śpiewała i poznawała pieśni ludowe z różnych regionów Bułgarii. W 2001 na poważnie zaczęła się jej przygoda z muzyką. Związała się z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i wkrótce została solistką „Orkiestry Antycznej” (projekt muzyczny Ośrodka skupiony na badaniach i rekonstrukcji muzyki Antycznej Grecji). W 2002 roku wzięła udział w nagraniu płyty kompaktowej „Orkiestry Antycznej” jako wokalistka, wykonawczyni partii solowych. W latach 2003 - 2004 udział w projekcie „Nieznane źródła muzyki europejskiej - Antyczna Grecja” w ramach programu Komisji Europejskiej Kultura 2000 we współpracy z Austriacką Akademią Nauk i Earthfall Dance Company z Wielkiej Brytanii. W ramach projektu prowadziła obszerne badania w dziedzinie tradycyjnej muzyki, folkloru i rytuałów na terenie Bułgarii, i poszukiwał najstarszych przykładów pieśni epickich zachowanych w żywej tradycji.


TOMASZ RODOWICZ

dorotka porowska Współzałożyciel i lider Stowarzyszenia Teatralnego „CHOREA”, jeden z założycieli Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.

Od 1973 uczestniczy aktywnie w studenckim ruchu teatralnym i muzycznym Warszawy. W 1977 współtworzy i do dziś uczestniczy we wszystkich przedsięwzięęciach artystycznych, badawczych i dydaktycznych Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. W 1986 reżyseruje spektakl „Prometeusz w okowach” wg Ajschylosa w Pumpenhaus Theater w Munster (Niemcy). W latach 1977 – 2003 wraz z zespołem Gardzienic przygotowuje, realizuje i współprowadzi wyprawy artystyczno – badawcze do kilkudziesięciu wsi w Polsce w ramach Projektu Wiejskiego (dotyczy najstarszych ludowych tradycji na wschodzie i południu Polski). Materiał zgromadzony podczas wypraw służył budowaniu podstaw spektakli Gardzienic. Współprowadzi projekty artystyczne i wyprawy zagraniczne we Francji, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, Irlandii, Danii, Laponii, Bośni, Kanadzie, USA, Brazylii, Korei, Japonii, Ukrainie, Bułgarii. Jako aktor i muzyk uczestniczy w spektaklach Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice: „Spektakl wieczorny”, „Gusła”, „Żywot Protopopa Awwakuma”, „Carmina Burana”, „Metamorfozy albo Zloty Osioł”. Projekty dydaktyczne: sesje warsztatowe dla aktorów, instruktorów teatralnych i animatorów kultury m.in.: Uniwersytet Warszawski, Akademie der Kunste w Berlinie Zachodnim (1982), Royal Shakespeare Company w Stratfordzie (1991-93), Columbia University w Nowym Jorku, Centrum Meyerholda w Moskwie(2000), Getty Center, Los Angeles, Stanford University, USA (2003). 1981 samodzielnie prowadzi sesje warsztatowa dla studentów Drama Departament NY University w USA. 1992 współorganizuje projekt „Kursy Teatralne dla Instruktorów Teatralnych i Animatorów Kultury” w OPT „Gardzienice. 1977 – 2002 stale prowadzi zajęcia muzyczne i trening fizyczny w ramach programu dydaktycznego OPT Gardzienice, który od 1997 przyjął formę Akademii Praktyk Teatralnych.

2000 – 2003 współpracuje z teatrem integracyjnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy Leczynskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W 2001 powołuje w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice projekt muzyczno-badawczy „Orkiestra Antyczna” (wraz z kompozytorem i muzykiem Maciejem Rychłym). W tymże roku powołuje wraz z Orkiestrą Antyczną projekt „Nieznane Źródła Muzyki Europejskiej – Antyczna Grecja”, który jako jeden z sześciu projektów polskich został wpisany w program Komisji Europejskiej Kultura 2000 na sezon 2003-2004.


DOROTA POROWSKA

dorotka porowskaW latach 1984 - 2004 aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Udział w gardzienickich spektalach: „Gusła”, „Żywot protopopa Awwakuma”, „Carmina Burana”, „Metamorfozy”, prezentowanych między innymi w USA, Korei Pd, Japonii, Brazylii i większości krajów europejskich. W ramach „Gardzienic” prowadzenie warsztatów w Royale Shakespeare Company, na wydziałach aktorskich Columbia i Stanford University, Combridge oraz w Instytucie Meyerholda. Od 2002 wraz z Elżbietą Rojek prowadzenie formacji „Tańców Labiryntu”. W 2004 współtworzenie Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”. Reżyseria spektaklu „Tezeusz w labiryncie” oraz udział w spektaklach „Chorei”: „Po ptakach”, „Bakkus” przygotowywanych we współpracy z walijskim Earthfall Dance oraz „Śpiewach Eurypidesa”. Prowadzenie warsztatów dla studentów uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Lublinie oraz szkoły teatralnej w Liege w Belgii.


Stowarzyszenie Teatralne Chorea powstało w 2004 roku w Gardzienicach koło Lublina, z połączenia Orkiestry Antycznej i Formacji Tańców Labiryntu – dwóch zespołów, które swoją działalność rozpoczęły w 2001 roku przy Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice.

Celem Stowarzyszenia Teatralnego Chorea jest rekonstrukcja chorei – zasady teatru antycznego, opartej na trójjedni muzyki słowa i gestu – w języku współczesnego teatru. W swojej pracy zespół od początku szuka pomostu między kulturą antyczną, a współczesnością. Próbuje odpowiedzieć na pytania: jak skonfrontować mit Złotej Grecji z kondycją dzisiejszego człowieka? Jak współczesnym językiem sztuki odczytywać to, co w tamtej kulturze osiągnęło wymiar ponadczasowy i o co naprawdę starożytni mogą nas dzisiaj zapytać?

Liderami Stowarzyszenia Teatralnego Chorea są: Tomasz Rodowicz, jeden z założycieli Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice, oraz dwie z wiodących aktorek Gardzienic – Dorota Porowska i Elżbieta Rojek. Pracują oni z młodymi artystami, aktorami, tancerzami i muzykami z różnych regionów Polski. Spektakle: „Hode Galanta” (2003), „Tezeusz w Labiryncie”(2004), „Po Ptakach” (2005).

PDF >>>

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA
Barbara Zieleńska,
kontakt
605 846 872Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional