Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Głos Tradycyjne pieśni Litwy

Litwini mają również bogaty repertuar tradycyjnych tańców grupowych i w parach. Na warsztatach będziemy ćwiczyć tańce grupowe (w tym tańce liniowe i tańce w kręgu). Będą prezentowane przede wszystkim tańce typowe dla zwyczajnych imprez tanecznych, ale również będzie kilka tańców i tańców-gier należących do cyklu kalendarzowego. Będziemy tańczyć również część sutartines.

Na warsztatach będziemy uczyć się także tradycyjnych litewskich pieśni z różnych regionów etnograficznych. Przeważającą część stanowić będą wieloczęściowe pieśni homofoniczne, czyli takie, w których akompaniujące głosy naśladują głos prowadzący. Zostaną zaprezentowane różne gatunki pieśni, m.in. ślubne, towarzyszące pracy, związane z kalendarzem i innymi cyklami roku. Zupełnie odmienne i szczególnie egzotyczne są starodawne

 • sutartines
 •  - polifoniczne pieśni opierające się przede wszystkim na nietypowych “dysonujących” brzmieniach i należące wyłącznie do repertuaru kobiecego. Techniki wokalne i stylistyczny całokształt są najistotniejszymi elementami w śpiewaniu tradycyjnym. Na te elementy będziemy zwracać szczególną uwagę, żeby nabyć podstawowe umiejętności, konieczne do tradycyjnego litewskiego śpiewania.
 • Skudučiai
 • (rodzaj rozmontowanej fletni Pana) jest używany do grania starodawnej muzyki podobnej w brzmieniu do wokalnych sutartines. Instrumenty zostaną zapewnione przez instruktora. Będzie można doświadczyć, jak proste układy rytmiczne, wykonane przez pojedyncze osoby, przeplatają się, uzupełniają nawzajem i w rezultacie dają niesamowite obrazy dźwiękowe.

  Rytis Ambrazevičius

  Rytis Ambrazevičius Rytis Ambrazevičius (ur.1961) – wybitny muzykolog i pieśniarz litewski. Współtwórca dwóch najbardziej znanych festiwali tradycyjnych pieśni litewskich: ”Skamba, skamba kankles” i odbywającej się każdego roku w innym kraju bałtyckim „Baltiki”. Fizyk, doktor muzykologii, od ponad 20 lat prowadzi zespół „Intakas”. Wykłada na Akademii Muzycznej w Kownie. Jego głos jest znany fanom muzyki tradycyjnej na całej Litwie, gdyż wypracował on swój własny styl, który latami szlifował słuchając wybitnych śpiewaków dawnych pokoleń. Jego bezpośrednim mistrzem był Jonas Jakubauskas, który mieszkał na Suwalszczyźnie. Ambrazevičius nie poprzestaje jednak na tradycji. Występuje w stworzonym wraz z przyjaciółmi, m.in. Eirimasem Velicką zespole „Ataliya”, który w swoich kompozycjach inspiruje się muzyką tradycyjną. Zespół ten koncertuje na całym świecie. Rytis Ambrazevičius jest autorem wielu znaczących artykułów z dziedziny akustyki, jest często zapraszany na konferencje do Szwecji, Ameryki, Grecji, Polski, Rosji, Białorusi i in.

  Cena warsztatu: 240 zł, płatne do 31 stycznia 2012 na konto:
  Citibank Handlowy
  87 1030 0019 0109 8518 0170 3237 (koniecznie z adnotacją „Litwa”)
  dla: Barbara Zieleńska, ul. Baleya 4 m. 58, 02-132 Warszawa
  Informacje i zapisy:
  Barbara Zieleńska, www.muzykaduszy.pl, zielenska@gmail.com, tel. 605 846 872  Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

  Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

  Valid XHTML 1.0 Transitional