Muzyka Duszy stowarzyszenie pracy twórczej Barbara Zieleńska

Taniec sakralny

Tańce Bułgaria

TAŃCE SAKRALNE

w/g Gabrieli Wosien
27 – 28 marca 2010
sobota, w godz. 10.00 – 17.00, niedziela,
w godz. 9.00 – 15.30
Liceum PLATERÓWEK, ul. Piękna 24/26
(150 m od pl. Konstytucji)
Prowadzenie: Joanna Zwoleńska

 

Od wieków taniec był częścią religijnego święta. Wykorzystując  formy przestrzeni przekazanej w sztuce architektonicznej, tematykę dzieł malarskich, muzykę religijną i tradycyjny kanon modlitewnych gestów – taniec sakralny stworzył inspirującą formę przeżywania, wzmacniania więzi z sobą, Bogiem, Wszechświatem...
Wykorzystując  tradycję muzyczną odległych od siebie w czasie i przestrzeni wspólnot religijnych - od Taize, do Południowej Afryki - od śpiewu gregoriańskiego i ortodoksyjnego kościoła  po spirituals - od mistrzów muzyki klasycznej do rytmicznych zabaw dziecięcych  - w prostych  układach choreograficznych pragniemy wzbudzić zainteresowanie i zrozumienie dla różnorodności chrześcijańskich kultur i przyczynić się do nowego bogactwa liturgicznego świętowania.
Będziemy tańczyć tańce radosne i refleksyjne, tańce zawierzenia i dziękczynne, tańce oparte na prostych  współczesnych układach choreograficznych jak i wykorzystujące surowość starych wzorów tańców w kręgu.
Wykorzystując bogactwo różnych kultur i naszych talentów, bez względu na wiek i dotychczasowe doświadczenia taneczne  spotkajmy się by przeżyć wyjątkowe świętowanie.

 

JOANNA ZWOLEŃSKA

JOANNA ZWOLEŃSKA

JOANNA ZWOLEŃSKA z Ośrodka KINED, pedagog, choreoterapeuta, instruktorka Tańców w Kręgu według programu Fundacji Findhorn (Szkocja), instruktorka Sacred Dance według autorskiego programu Gabrieli Wosien (Niemcy), instruktorka Improwizacji ruchu, mowy i symboliki ciała (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka Eksperymentalnego teatru tańca (Instytut Dynamiki Ruchu w Essen), instruktorka i terapeutka Kinezjologii Edukacyjnej, Kinezjologii Stosowanej (Dotyk dla Zdrowia) i Arteterapii,terapeutka Polarity i Samoświadomości ciała (na podstawie metody M. Feldenkraisa i M. Buscha), uczennica dr Gabrieli Wosien, Lynn Frances i Richarda Bryant-Jefferies'a, oraz Anny Barton, Laury Shannon, Petera Vallance'a, Ulli Bixa związanych z Findforn Foundation i Kiriakosa Chamalidisa, Henryego Koningsa, dr Detlefa Kapperta, dr Danuty Koziełło, dr Judy, dr Katherine Studd, uczennica wybitnych kinezjologów, założycieli Educational Kinesiology Foundation USA: Carli Hannaford i Paula Dennisona oraz Mentorów na Polskę z ramienia Fundacji: Pauli Oleskiej i Swetłany Masgutowej a także instruktorki i terapeutki Amerykańskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity APTA - Andrei Axt. Posiada uprawnienia międzynarodowe do prowadzenia jednego ze specjalistycznych kursów Kinezjologii Edukacyjnej - Wizualne Kręgi.

Cena warsztatu: 250 zł (w cenie warsztatu także płyta z nagranymi melodiami do tańców) płatne na konto:

PKO BP 89 1020 1055 0000 9302 0021 1326

Kined ul. W. Sławka 3/5m, 25 02-495 Warszawa
Przedpłaty w wysokości 50 zł prosimy wpłacać do 10 marca 2010
Proszę o przyniesienie obuwia na zmianę i wody do picia

Informacje i zapisy:

Joanna Zwoleńska  tel. 602 269 644; kined@poczta.onet.pl 

     


Ośrodek Pracy Twórczej Muzyka Duszy

Stowarzyszenie Paracy Twórczej - Muzyka Duszy grafik O sitemap:html     xml

Valid XHTML 1.0 Transitional